Homepage Slider Web Design New Template Business Website
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
 

关于公布科研管理员的通知

2018-01-04 

各单位:  

为加强学校科研管理,服务广大教师,依据各学院推荐,现将科研管理员联络表公布如下。科研管理员业务范围包括项目申报与管理、成果申报与管理、科研平台建设、科研数据收集与管理等。科研管理员负有联络教师和科研处,服务学校科研工作的责任。科研处将不定期对科研管理员进行业务培训。  

科研管理员联络表  

单位  

姓名  

办公电话  

手机  

邮箱  

通信与信息工程学院  

徐鹏  

88166381  

18629034597  

xp_xupt@163.com  

通信与信息工程学院  

张涵璐  

88166353  

18991989223  

roland_zhang@163.com  

电子工程学院  

周文佳  

15389017542  

zhouwj1986@163.com  

自动化学院  

赵广元  

88166345  

13468844069  

zhao.g.y@qq.com  

自动化学院  

折越  

88166345  

15319999743  

245411856@qq.com  

计算机学院  

王倩  

88166055  

15877557855  

wangqian@xupt.edu.cn  

理学院  

陈诚  

88166086  

13759892702  

chencheng3468@163.com  

经济与管理学院  

盛攀峰  

88166721  

15991260619  

spf81@163.com  

经济与管理学院  

樊婧  

88166721  

13991395688  

fanjing@xupt.edu.cn  

人文社科学院  

孙小龙  

13681942937  

371881701@qq.com  

人文社科学院  

王小辉  

13389243081  

Wangxiaohui@xupt.edu.cn  

马克思主义学院  

杨兆兰  

88166040  

13891996380  

mksxy@xupt.edu.cn  

外国语学院  

仇晓春  

88166362  

18991274892  

qiuxiaochun@xupt.edu.cn  

外国语学院  

陈瑞哲  

88166362  

13519191517  

richard9@foxmail.com  

数字艺术学院  

官巍  

88166137  

13759877029  

344639449@qq.com  

数字艺术学院  

卢涛  

88166184  

15991260994  

15354124@qq.com  

体育部  

杨瑾  

88166241  

18729355395  

yjlemon@sohu.com  

物联网与两化融合研究院  

陆海虹  

1335380140  

lhhxy@163.com  

物联网与两化融合研究院  

王敏  

85383209  

15929560835  

wmmin@xupt.edu.cn  

现代邮政学院  

薛肖侠  

85383271  

18192182181  

xiaoxia_xue@xupt.edu.cn  


上一条:社会安全风险感知与防控大数据应用国家工程实验室发布2017-2018年度主任基金申报指南的通告
下一条:2018年度国家社会科学基金项目申报公告

关闭地址:陕西省西安市长安区西长安街 邮编:710121
© CopyRight 2016 西安邮电大学科研处 Inc.All Rights Reserved.